New Porter 150 1,5 Tấn

New Mighty N250 – N250SL 2,5 Tấn

New Mighty 75S 4 Tấn

New Mighty 110XL 7 Tấn

NEW Mighty EX8

 HD240 3 CHÂN 15 TẤN

HD270 TỰ ĐỔ

HD320 4 CHÂN 18 TẤN

SOLATI 16 CHỖ

NEW COUNTY 29 CHỖ

NEW UNIVERSE 47 CHỖ

HD1000 ĐẦU KÉO

XCIENT GT ĐẦU KÉO

New porter 150 1,5 tấn

mighty n250 - n250sl 2,5 tấn

mighty 75s 4 tấn

mighty 110XL 7 tấn

mighty ex8 8 tấn